Lær om legetøj gennem Legetøjshjulet på borneliv.dk

Når man snakker om børn, kan man næsten ikke undgå at se på legetøj, og til det har folkene Børneliv taget et kig på Legetøjshjulet. Det er et koncept, skabt af Jørn Martin Steenhold, der gennem sin forskning har set, hvor vigtigt det er for børn at have noget at lege med.

Legetøjshjulet på Børneliv måler værdien i legetøj

Børneliv forklarer om Jørn Martin Steenholds forskning, der blandt andet inkluderer Legetøjshjulet. Legetøjshjulet fungerer som en form for måleinstrument, der er med til at vurdere kvaliteten og legeværdien i et stykke legetøj. Derudover kan det være med til at finde ud af, om legetøjet vil give viden og erfaring til børn. I indledningen til Legetøjshjulet bliver det forklaret, at de originale og fundamentale redskaber altid bruges til udviklingen af legetøj. Disse redskaber er opfundet for at forstærke og forlænge de forskellige funktioner, som vi er i stand til at udføre med krop og intellekt. De redskaber, der forklares i Legetøjshjulet, forstærker, forlænger og udvider menneskets psykiske, fysiske og intellektuelle muligheder. Du ser ofte Legetøjshjulet brugt i legetøjsudvikling som et analyseredskab. Jørn Martin Steenhold mener, det er naturligt at sammenligne redskaber med legetøj. I sin bog fra 1993 ”Legetøj som klær legen – og Legetøjsudvikling” forklarer han, hvordan redskaber blev opdaget og fremstillet. Efterfølgende blev mindre og sikkerhedsmæssigt bedre versioner skabt, som dermed blev legetøj.

Man kan lære om udviklingen af børns sanser

I forskningen om legetøj, vender han hele tiden tilbage til formålet. Netop det er Legetøjshjulet en god hjælp til, da det viser, hvordan legetøj kan medvirke til udvikling af børns sanser, viden og erfaring. Det er med til at give dem de midler, de har brug for til at udtrykke sig på forskellig vis, at tolke, fortolke og forklare dem selv i den verden, de befinder sig i. Til det kan forskellige dagligdagsredskaber hjælpe, og da der er mange typer redskaber, er der mindst lige så mange typer legetøj. I Legetøjshjulet bliver der altså sat fokus på formålet med legetøjet. Har det ikke et formål, og dannes der intet formål under legen, vil børnene miste interessen for det meget hurtigt. Det er grundet deres higen efter læring og erfaringer ikke bliver mødt. Legetøjshjulet er dermed et rigtigt godt redskab, både når du skal producere legetøj, men også i forbindelse med børnehaver, institutioner og lignende. Her er det vigtigt at få en bedre ide om, hvad du skal være opmærksom på. Lær meget mere om Legetøjshjulet og legetøjsforskningen på borneliv.dk. Hjemmesiden blev lavet, så der er mulighed for at få adgang til netop denne forskning.